Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Tanzania och Världsbanken rörande tilläggsfinansiering för Kidatu-projektet, Washington den 12 augusti 1976 SÖ 1976:114

Publicerad

Ladda ner: