Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Tanzania om utvecklingssamarbete 1 juli 1979 - 30 juni 1982, Dar es Salaam den 22 maj 1979 SÖ 1979:65

Publicerad

Ladda ner: