Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Mocambique om utvecklingssamarbete 1 juli 1981 — 30 juni 1983, Maputo den 19 augusti 1981 SÖ 1981:72

Publicerad

Ladda ner: