Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Skriftväxling med Spanien om provisorisk förlängning av avtalet med Spanien, Danmark och Storbritannien av den 26 maj 1979 om astrofysiskt samarbete (SÖ 1981:2), Madrid den 20 juli 1981 samt den 19 och 20 januari 1982 SÖ 1982:5

Publicerad

Ladda ner: