Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Protokoll om ändring i avtalet den 17 juni 1968 mellan Sverige och Singapore för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet (SÖ 1969:22), Singapore den 28 september 1983 SÖ 1983:42

Publicerad

Ladda ner: