Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Skriftväxling med Kenya om förlängning av avtalet den 28 juni 1973 för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter på inkomst och förmögenhet (SÖ 1973:79), Stockholm den 23 mars och Nairobi den 11 maj 1987 SÖ 1987:35

Publicerad

Ladda ner: