Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Protokoll om ändring i det i Stockholm den 14 maj 1959 undertecknade avtalet mellan Konungariket Sverige och Republiken Österrike för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet samt i det i Stockholm den 6 april 1970 undertecknade protokollet (SÖ 1959:36 och SÖ 1970:10), Stockholm den 5 november 1991 SÖ 1993:1

Publicerad

Ladda ner: