Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Överenskommelse med Österrike om samarbete och informationsutbyte rörande vissa försvarsfrågor, Stockholm den 2 december 1992 SÖ 1992:74

Publicerad