Avtal mellan EFTA-staterna och Israel, Genéve den 17 september 1992 SÖ 1992:86