Avtal med Israel angående handeln med jordbruksprodukter, Genéve den 17 september 1992 SÖ 1992:87