Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Konvention rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen SÖ 1957:53

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Konvention rörande vissa till civilprocessen hörande ämnen Haag, den 1 mars 1954 Convention relating to civil procedure Undertecknad av Sverige den 28 juni 1954 Proposition 1957:163 Beslut om ratifikation den 6 december 1957 Deposition av Sveriges ratifikationsinstrument den 21 december 1957 Konventionen i kraft den 12 april 1957, för Sverige den 19 februari 1958