Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Argentina SÖ 1992:91

Publicerad · Uppdaterad

Ladda ner:

Sveriges bilaterala investeringsskyddsavtal Överenskommelse jämte protokoll med Argentina om främjande om ömsesidigt främjande och skydd av investeringar. Stockholm den 22 november 1991