Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Nr 9 Avtal med Argentina om fritt utövande av förvärvsverksamhet för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ och teknisk personal vid diplomatiska beskickningar och konsulat 2013:9

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 9
Avtal med Argentina om fritt utövande av förvärvsverksamhet för familjemedlemmar till diplomatisk, konsulär, administrativ och teknisk personal vid diplomatiska beskickningar och konsulat.
Buenos Aires den 14 mars 2013

Regeringen beslutade den 17 januari 2013 att ingå avtalet. Avtalet trädde i kraft efter notväxling den 1 oktober 2013.