Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Överenskommelse med Tyskland angående tillämpningen av konventionen den 15 juni 1990 rörande bestämmandet av den ansvariga state SÖ 1998:28

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Överenskommelse med Tyskland angående tillämpningen av konventionen den 15 juni 1990 rörande bestämmandet av den ansvariga staten för prövning av en ansökan om asyl som framställts i en av medlemsstaterna i Europeiska gemenskaperna (SÖ 1997:4). Stockholm den 19 november och den 9 december 1998