Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Konvention om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges tillträde till konventionen om domstols behör SÖ 1998:54

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Konvention om Republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges tillträde till konventionen om domstols behörighet och om verkställighet av domar på privaträttens område, samt till protokollet om domstolens tolkning av denna konvention, med den anpassning som har gjorts i dessa genom konventionen om Konungariket Danmarks, Irlands och Förenade konungarikets Storbritannien och Nordirland tillträde, konventionen om Hellenska republikens tillträde och konventionen om Konungariket Spaniens och Portugisiska republikens tillträde. Bryssel den 29 november 1996