Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Protokoll till avtalet om samarbete och tullunion mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken San Marino till följd av republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen jämte avtalet av den 16 december 1991. SÖ 1998:63

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Protokoll till avtalet om samarbete och tullunion mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och Republiken San Marino till följd av republiken Österrikes, Republiken Finlands och Konungariket Sveriges anslutning till Europeiska unionen jämte avtalet av den 16 december 1991. Bryssel den 30 oktober 1997