Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kirgizistan, å andra sidan, jämte protokoll och slutakt. SÖ 1998:68

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Avtal om partnerskap och samarbete mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Kirgizistan, å andra sidan, jämte protokoll och slutakt. Bryssel den 9 februari 1995