Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Nr 72 SÖ 1999:72

Publicerad Uppdaterad

Finns ej tillgänglig elektroniskt. Överenskommelse om uppsägning av överenskommelsen den 17 janarui 1962 med Förbundsrepubliken Tyskland rörande införsel och återutförsel av ädelmetallvaruprover (SÖ 1962:3). Stockholm den 24 september och 11 november 1998