Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Förenta nationernas havsrättskonvention Montego Bay den 10 december 1982 och avtalet om genomförande av Del XI i denna konvention SÖ 2000:1

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Förenta nationernas havsrättskonvention Montego Bay den 10 december 1982 och avtalet om genomförande av Del XI i denna konvention. New York den 28 juli 1994