Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen i Rio de Janeiro den 5 juni 1992 (SÖ 1993:77) om biologisk mångfald. SÖ 2002:57

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Cartagenaprotokollet om biosäkerhet till konventionen i Rio de Janeiro den 5 juni 1992 (SÖ 1993:77) om biologisk mångfald. Montreal den 29 januari 2000