Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Filippinerna för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst. SÖ 2003:27

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Avtal med Filippinerna för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skatteflykt beträffande skatter på inkomst. Manila den 24 juni 1998