Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Nr 40. Avtal med Zambia om utvecklingssamarbete ... SÖ 2003:40-44

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 40. Avtal med Zambia om utvecklingssamarbete den 1 juli 2003 - den 31 december 2005. Lusaka den 2 december 2003 Nr 41. Avtal med Bolivia om utvecklingssamarbete den 1 januari 2003 - den 31 december 2007. La Paz den 12 februari 2003 Nr 42. Överenskommelse om förlängning av överenskommelsen den 3 september 1996 (SÖ 1997:13) mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige om tillträde till högre utbildning. Helsingfors den 1 december 2000 Nr 43. Överenskommelse med Världsbanken om svenskt bidrag till Globala fonden mot aids, tuberkulos och malaria för år 2003. Stockholm och Washington den 6 och 21 mars 2003 Nr 44. Ändring i konventionen den 3 maj 1967 (SÖ 1971:21) om Internationella Hydrografiska Organisationen. Monaco den 25 april 1997