Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal om genomförande av bestämmelserna i FN:s havsrättskonvention av den 10 december 1982 (SÖ 2000:1) om bevarande och ... SÖ 2003:61

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Avtal om genomförande av bestämmelserna i Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982 (SÖ 2000:1) om bevarande och förvaltning av gränsöverskridande och långvandrande fiskbestånd. New York den 4 augusti 1995