Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Colombia om att göra det möjligt för familjemedlemmar som ingår i hushållet hos medlemmar av en diplomatisk ... SÖ 2004:19

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Avtal med Colombia om att göra det möjligt för familjemedlemmar som ingår i hushållet hos medlemmar av en diplomatisk beskickning, ett konsulat eller en delegation vid en internationell organisation att utöva förvärvsarbete Stockholm den 29 april 2004 Regeringen beslutade den 29 april 2004 att ingå avtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet.