Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Samförståndsavtal med Tjeckien om samarbete om försvarsrelaterade frågor. SÖ 2004:50

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Samförståndsavtal med Tjeckien om samarbete om försvarsrelaterade frågor. Prag den 22 maj 2002 Regeringen beslutade den 2 maj 2002 att underteckna samförståndsavtalet. Avtalet trädde i kraft vid undertecknandet den 22 maj 2002.