Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Säkerhetsskyddsavtal med Tjeckien om utbyte och ömsesidigt skydd av sekretessbelagd information SÖ 2010:20

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 20
Säkerhetsskyddsavtal med Tjeckien om utbyte och ömsesidigt skydd av sekretessbelagd information
Prag den 30 maj 2008

Regeringen beslutade den 22 maj 2008 att ingå avtalet. Avtalet trädde i kraft den 11 augusti 2009 efter notväxling.