Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Protokoll, upprättat av rådet i enlighet med artikel 34 i fördraget om Europeiska unionen, till konventionen den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens m SÖ 2005:43

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Protokoll, upprättat av rådet i enlighet med artikel 34 i fördraget om Europeiska unionen, till konventionen den 29 maj 2000 om ömsesidig rättslig hjälp i brottmål mellan Europeiska unionens medlemsstater (SÖ 2005:42) Luxemburg den 16 oktober 2001