Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Konvention om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte SÖ 2007:15

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Konvention om märkning av plastiska sprängämnen i detekteringssyfte. Montreal den 1 mars 1991