Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Tillämpningsöverenskommelse enligt artikel 43 i ramavtalet av den 27 juli 2000 (SÖ 2001:13) mellan Republiken Frankrikes försvarsministerium och Republiken Italiens försvarsministerium ... SÖ 2007:45

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Tillämpningsöverenskommelse enligt artikel 43 i ramavtalet av den 27 juli 2000 (SÖ 2001:13) mellan Republiken Frankrikes försvarsministerium och Republiken Italiens försvarsministerium och Konungariket Spaniens försvarsministerium och Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirlands försvarsministerium och Konungariket Sveriges regering företrädd av försvarsdepartementet och Förbundsrepubliken Tysklands federala försvarsministerium om ansökningar om patent och liknande av vikt för försvaret. Madrid den 19 december 2007