Säkerhetsskyddsavtal med Amerikas förenta stater upprättat i enlighet med avtalet 13 april 2007 (SÖ 2007:63) om vetenskapligt oc SÖ 2008:58

Ladda ner:

Säkerhetsskyddsavtal med Amerikas förenta stater upprättat i enlighet med avtalet den 13 april 2007 (SÖ 2007:63) om vetenskapligt och tekniskt samarbete till skydd för den nationella säkerheten
Washington den 11 april 2008