Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Republiken Korea om skydd av försvarsrelaterad hemlig information SÖ 2009:24

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Avtal med Republiken Korea om skydd av försvarsrelaterad hemlig information
Stockholm den 31 juli 2009

Regeringen beslutade den 8 juli 2009 att underteckna och godkänna avtalet. Avtalet trädde i kraft den 23 juli 2009 efter notväxling. Den på koreanska avfattade texten finns tillgänglig på Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt.