Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Samförståndsavtal med Republiken Korea om samarbete på försvarsområdet SÖ 2009:8

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Samförståndsavtal med Republiken Korea om samarbete på försvarsområdet
Stockholm och Seoul den 15 och 24 juni 2009