Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Ändring nr 1 till samförståndsavtalet med Österrike den 7 mars 2006 (SÖ 2006:59) om samarbete rörande vissa försvarsfrågor SÖ 2009:7

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Ändring nr 1 till samförståndsavtalet med Österrike den 7 mars 2006 (SÖ 2006:59) om samarbete rörande vissa försvarsfrågor
Wien den 13 maj 2009