Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Protokoll om ändring i avtalet med Österrike den 14 maj 1959 (SÖ 1959:36) för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatte SÖ 2010:4

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 4
Protokoll om ändring i avtalet med Österrike den 14 maj 1959 (SÖ 1959:36) för undvikande av dubbelbeskattning beträffande skatter å inkomst och förmögenhet
Wien den 17 december 2009

Regeringen beslutade den 10 december 2009 att underteckna protokollet. Den 6 maj 2010 beslutade regeringen att godkänna protokollet. Österrikes regering underrättades den 18 maj 2010 om godkännandet. Protokollet trädde i kraft den 16 juni 2010.

Riksdagsbehandling: Prop. 2009/10:127, bet. 2009/10:SkU40, rskr. 2009/10:240, SFS: 2010:346.

Laddar...