Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Avtal med Rumänien om ändring av avtal om samarbete inom energi- och miljöområdet den 16 december 2008 (SÖ 2009:59) SÖ 2012:38

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Nr 38
Regeringen beslutade den 17 mars 2011 att genom skriftväxling ingå avtalet. Ändringen innebär att avtalets ska gälla i två år, därefter förlängs avtalet automatiskt med ett år i taget, förutsatt att ingen av parterna senast tre månader före avtalets utgång säger upp avtalet. Ändringen trädde i kraft den 25 mars 2011.

Den på engelska avfattade texten finns tillgänglig på Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR).