Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Samförståndsavtal med Rumänien om samarbete på försvarsområdet SÖ 2009:17

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Samförståndsavtal med Rumänien om samarbete på försvarsområdet.
Bukarest och Stockholm den 9 och 20 november 2007

Regeringen beslutade den 16 maj 2007 att underteckna och godkänna samförståndsavtalet. Avtalet trädde i kraft den 18 augusti 2009 efter notväxling.