Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Överenskommelse med Nauru om upprättande av diplomatiska förbindelser (SÖ 2012:57) SÖ 2012:57

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 2 augusti 2012 att genom skriftväxling ingå avtal med Nauru om upprättande av diplomatiska förbindelser. Avtalet trädde i
kraft den 28 september 2012.
Den på engelska avfattade texten finns tillgänglig på Utrikesdepartementets enhet för folkrätt, mänskliga rättigheter och traktaträtt (FMR).