Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Samförståndsöverenskommelse med Amerikas förenta staters försvarsdepartement om forsknings-, utvecklings-, testnings- och utvärderingsprojekt, FUToU, (Kortnamn - FUToU-överenskommelse) SÖ 2012:58

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 7 april 2011 att underteckna samförståndsöverenskommelsen. Överenskommelsen trädde i kraft vid undertecknandet den 18 april 2011.