Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Överenskommelse med Italienska Republikens regering angående ömsesidigt sekretesskydd för patentsökta uppfinningar av betydelse för försvaret Rom den 24 juni 2014 SÖ 2016:17

Publicerad

Regeringen beslutade den 5 juni 2013 att underteckna överenskommelsen. Överenskommelsen trädde i kraft vid undertecknandet.

Ladda ner: