Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Skriftväxling om ändring av 1862 års handels- och sjöfartsfördrag med Italien (SFS 1862:54 och SÖ 1967:60), Stockholm den 22 mars och 30 maj 1988 SÖ 1989:24

Publicerad

Ladda ner: