Avtal med Amerikas förenta stater för att förbättra internationell efterlevnad av skatteregler och för att genomföra FATCA, Stockholm den 8 augusti 2014 SÖ 2015:7