Hoppa till huvudinnehåll
Rättsliga dokument, Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet

Europarådets konvention om förebyggande och bekämpning av våld mot kvinnor och av våld i hemmet Diarienummer: 2014:13

Publicerad

Ladda ner:

Regeringen beslutade den 9 maj 2011 att underteckna konventionen. Undertecknandet skedde den 11 maj 2011. Den 19 juni 2014 beslutade regeringen att ratificera konventionen och i samband därmed avge en förklaring enligt artikel 78.2 i konventionen av innebörd att Sverige förbehåller sig rätten att inte tillämpa artikel 44.3 om undantag från kravet på dubbel straffbarhet och artikel 58 om preskriptionsregler. Ratifikationsinstrumentet deponerades hos Europarådets generalsekreterare den 1 juli 2014. Konventionen trädde i kraft den 1 augusti 2014.

Laddar...