Hoppa till huvudinnehåll
Sveriges internationella överenskommelser från Finansdepartementet

Avtal mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor

Publicerad

Den 10 juni 2024 undertecknade Sverige och Danmark ett nytt avtal om vissa skattefrågor.

Ladda ner:

Avtalet mellan Sverige och Danmark om vissa skattefrågor från 2003, det så kallade Öresundsavtalet, reglerar främst ett antal frågor kopplade till fördelningen av beskattningsrätt enligt det multilaterala nordiska skatteavtalet, i förhållandet mellan Sverige och Danmark. Avtalet innehåller även en ömsesidig kompensationsordning. 

Det nya avtalet, som ska ersätta det nuvarande avtalet, innebär vissa ändrade regler för i vilken utsträckning en anställd person kan arbeta i sin hemviststat inom ramen för en anställning i den andra staten och fortsatt bara vara skattskyldig i anställningsstaten. Dessa regler utvidgas även till att omfatta offentliganställda arbetstagare. Vidare införs regler om fördelningen av beskattningsrätt i fråga om vissa inkomster för vilka det saknas specifika fördelningsregler i det nordiska skatteavtalet. Slutligen ändras även kompensationsordningen så att kompensation till bosättningsstaten även ges i fråga om offentliganställda arbetstagares löneinkomster som inte beskattas i den staten.            

Avtalet har undertecknats på svenska och danska, båda texterna publiceras. För att avtalet ska bli gällande kommer det att lämnas till riksdagen för godkännande.

Laddar...