Civilt försvar i statens budget

Civilt försvar omfattas av anslag som är en del av utgiftsområde 6 Försvar och samhällets krisberedskap, i regeringens budgetproposition. Området krisberedskap omfattas av samma anslag som civilt försvar.

Området omfattar följande anslag:
2:1 Kustbevakningen
2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor
2:3 Ersättning till räddningstjänst m.m.
2:4 Krisberedskap
2:5 Ersättning till SOS Alarm Sverige AB för alarme­rings­tjänst enligt avtal
2:6 Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2:7 Statens haverikommission
2:8 Myndigheten för psyko­logiskt försvar
2:9 Rakel Generation 2

Mer om statens budget

Den 20 september lämnade regeringen budgetpropositionen för 2024 samt höständringsbudgeten för 2023 till riksdagen.