Regeringens innovations- och forskningsråd i utlandet

Innovations- och forskningsråden i utlandet bidrar i det strategiska främjandet av Sverige som attraktiv kunskapsnation för investeringar och internationella samarbeten
Regeringen har placerat innovations- och forskningsråd vid de svenska ambassaderna i New Delhi, Tokyo/Seoul, Brasilia, Peking och Washington D.C. Här har de uppgiften att långsiktigt och strategiskt främja svensk innovation, forskning och högre utbildning inom områden av betydelse för Sverige som ledande kunskapsnation med ett av världens främsta innovationssystem.

Foto: Mattias Ahlm/Folio

Innovations- och forskningsråden arbetar för att stärka det svenska innovationssystemets globala kopplingar till strategiskt viktiga innovations-, forsknings- och högre utbildningsmiljöer. Verksamheten följer regeringens prioriteringar inom innovations- och forskningspolitiken och regeringens exportstrategi. Sett till områden är framförallt regeringens fem samverkansprogram vägledande; Nästa generations resor och transporter, Smarta städer, Cirkulär och biobaserad ekonomi, Life science och Uppkopplad industri och nya material. Verksamheten anknyter också till Agenda 2030 och FN:s globala mål.

Hur jobbar innovations- och forskningsråden i utlandet?

Innovations- och forskningsråden har en tydlig kontaktskapande roll. Det innebär bland annat att identifiera nyckelaktörer och relevanta miljöer, agera mäklare och dörröppnare för svenska intressenter till olika typer av samarbeten, och bidra i besök och delegationsresor. Det handlar också om att utföra och förmedla relevanta omvärldsanalyser och trendspaningar som utgår från de globala samhällsutmaningarna och det aktuella landets innovationssystem, policyinsatser och politiska prioriteringar. Innovations- och forskningsråden leder "Offices of Science and Innovation" vid ambassaderna och är en del av Team Sweden i respektive land.

Innovations- och forskningskontoren i utlandet finansieras och styrs gemensamt av Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet samt Miljö- och energidepartementet i nära samverkan med Utrikesdepartementet. Verksamheten leds och samordnas från ett kansli vid Näringsdepartementet.

Kontakt

Näringsdepartementet
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Besöksadress Mäster Samuelsgatan 70, Stockholm
e-post till Näringsdepartementet, via registrator