Regeringens innovations- och forskningsråd i utlandet

Publicerad

Innovations- och forskningsråden i utlandet bidrar i det strategiska främjandet av Sverige som attraktiv kunskapsnation för investeringar och internationella samarbeten
Regeringen har placerat innovations- och forskningsråd vid de svenska ambassaderna i New Delhi, Tokyo/Seoul, Brasilia, Peking och Washington D.C. Här har de uppgiften att långsiktigt och strategiskt främja svensk innovation, forskning och högre utbildning inom områden av betydelse för Sverige som ledande kunskapsnation med ett av världens främsta innovationssystem.

  • Två kvinnor och tre män sitter på stolar och betraktar någon som inte syns i bild.

    Innovations- och forskningsråden på besök i Stockholm. Från höger Nannan Lundin i Kina, Michael Jacob i Japan, Maria Lunander i Indien, Henric Johnson i USA och Jacob Paulsen i Brasilien.

    Foto: Maria Nilsson/Regeringskansliet.

  • Innovations- och forskningsrådens arbete och vad som händer i länderna de befinner sig i gällande innovation och forskning går att följa på bloggen sweden-science-innovation.blog.

    Regeringskansliet.

Innovations- och forskningsråden arbetar för att stärka det svenska innovationssystemets globala kopplingar till strategiskt viktiga innovations-, forsknings- och högre utbildningsmiljöer. Verksamheten följer regeringens prioriteringar inom innovations- och forskningspolitiken och regeringens exportstrategi. Sett till områden är framförallt regeringens fem samverkansprogram vägledande; Nästa generations resor och transporter, Smarta städer, Cirkulär och biobaserad ekonomi, Life science och Uppkopplad industri och nya material. Verksamheten anknyter också till Agenda 2030 och FN:s globala mål.

Hur jobbar innovations- och forskningsråden i utlandet?

Innovations- och forskningsråden har en tydlig kontaktskapande roll. Det innebär bland annat att identifiera nyckelaktörer och relevanta miljöer, agera mäklare och dörröppnare för svenska intressenter till olika typer av samarbeten, och bidra i besök och delegationsresor. Det handlar också om att utföra och förmedla relevanta omvärldsanalyser och trendspaningar som utgår från de globala samhällsutmaningarna och det aktuella landets innovationssystem, policyinsatser och politiska prioriteringar. Innovations- och forskningsråden leder "Offices of Science and Innovation" vid ambassaderna och är en del av Team Sweden i respektive land.

Innovations- och forskningskontoren i utlandet finansieras och styrs gemensamt av Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet, Infrastrukturdepartementet samt Miljödepartementet i nära samverkan med Utrikesdepartementet. Verksamheten leds och samordnas från ett kansli vid Näringsdepartementet.

Kontakt

Näringsdepartementet
Telefon 08-405 10 00 (växel)
Besöksadress Herkulesgatan 17, Stockholm
e-post till Näringsdepartementet, via registrator

Innovations- och forskningsbloggen

Följ regeringens innovations- och forskningsråds blogg om vad som händer inom området i Japan, Indien, USA, Brasilien och Kina. Här berättar råden om sitt arbete med att främja innovation och forskning och hur de knyter kontakter och agerar dörröppnare mellan aktörer i Sverige och länderna de arbetar i.