Illustration: Regeringskansliet

JEF - Visby

Fredagen den 13 oktober stod statsminister Ulf Kristersson värd för ett toppmöte med stats- och regeringschefer på Gotland. Mötet skedde inom ramen för det regionala försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF).

 • Statsminister Ulf Kristersson stod värd för toppmöte på Gotland

  • I JEF samarbetet ingår 10 länder, där stats- och regeringschefer samlats på Gotland.

   Statsminister Ulf Kristersson stod värd för JEF-mötet där en 10-års vision för samarbetet godkändes.

   Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  • Illustration: Regeringskansliet

  Fredagen den 13 oktober stod statsminister Ulf Kristersson värd för ett toppmöte i Visby med stats- och regeringschefer, inom ramen för det regionala försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF). Vid mötet diskuterade ledarna Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina, stärkt samarbete med Nato och bemötande av hybidhot. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj deltog via länk.

 • Joint Expeditionary Force (JEF) ägde rum den 13 oktober

 • Pressträff i Visby med statsminister Ulf Kristersson

  Fredagen den 13 oktober stod statsminister Ulf Kristersson värd för ett toppmöte med stats- och regeringschefer på Gotland. Mötet skedde inom ramen för det regionala försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF).

 • Toppmöte på Gotland om försvars- och säkerhetspolitiska frågor

  Fredag den 13 oktober står statsminister Ulf Kristersson värd för ett toppmöte inom ramen för det regionala försvarssamarbetet Joint Expeditionary Force (JEF), ett regionalt försvarssamarbete mellan tio nordeuropeiska länder. Mötet hålls på Gotland som har central militärstrategisk roll i försvaret av Östersjön.

Bilder från dagen

 • Foto: Regeringskansliet

  Mötet hålls på Gotland som har central militärstrategisk roll i försvaret av Östersjön

 • Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  JEF-samarbetet har blivit allt viktigare för Sverige eftersom säkerhetsläget i närområdet försämrats

 • Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  JEF bidrar till att det finns såväl tillräcklig militär förmåga i regionen som förmåga att snabbt och flexibelt agera tillsammans

 • Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Samarbetet inom JEF är ett komplement till Nato och innebär möjlighet att snabbt kunna agera vid kriser

 • Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  JEF är en brittiskt ledd insatsstyrka och i samarbetet ingår 10 länder

 • Foto: Kristian Pohl/Regeringskansliet

  Mötet är ett tillfälle för länderna att diskutera gemensamma utmaningar

 1. Mötet hålls på Gotland som har central militärstrategisk roll i försvaret av Östersjön
 2. JEF-samarbetet har blivit allt viktigare för Sverige eftersom säkerhetsläget i närområdet försämrats
 3. JEF bidrar till att det finns såväl tillräcklig militär förmåga i regionen som förmåga att snabbt och flexibelt agera tillsammans
 4. Samarbetet inom JEF är ett komplement till Nato och innebär möjlighet att snabbt kunna agera vid kriser
 5. JEF är en brittiskt ledd insatsstyrka och i samarbetet ingår 10 länder
 6. Mötet är ett tillfälle för länderna att diskutera gemensamma utmaningar