Sagerska huset och Harpsund

Publicerad

Statens fastighetsverk förvaltar Sagerska huset och Harpsund som är statsministerns tjänstebostäder. Både Sagerska huset och Harpsund är statliga byggnadsminnen enligt förordningen om statliga byggnadsminnen (1988:1229).

Sagerska huset

Staten förvärvade Sagerska huset 1989 att användas som tjänstebostad för statsministern, med det främsta syftet att kunna garantera säkerheten.

Regeringskansliet ansvarar för att Sagerska huset har en inredning och utrustning som är anpassad efter statsministerns behov men även för att användas till representation.

Efter en bedömning av Statens fastighetsverk renoverades Sagerska huset under hösten 2011. Ombyggnationen omfattade tak, hissar, värmeinstallationer och sanitetsutrymmen. Även andra delar av interiören sågs över.

Harpsund

Harpsund testamenterades år 1952 till staten av affärsmannen Carl August Wicander. Ändamålet med donationen är att statsministern ska använda Harpsund både för sin egen del och för att där kunna ta emot svenska och utländska gäster. Harpsund används idag för representation, arbete, regeringskonferenser och rekreation.

Wicanders testamente är vägledande för förvaltningen av Harpsund. Möblering och övrig inredning tar hänsyn till byggnadernas kulturhistoriska värden och den byggnads- och inredningsstil som präglar Harpsund.

Under 2011-2012 genomförde Statens fastighetsverk stambyte och andra renoveringar i Harpsunds huvudbyggnad, där inga omfattande renoveringar har gjorts under de senaste 60 åren. I samband med stambytet delades ett par gästbadrum av och gjordes om till mindre duschrum. Förvaring, interiör och vitvaror i kök sågs också över. Renoveringarna skapade förutsättningar för att kunna använda Harpsund i enlighet med donationen även i framtiden.

Tjänstebostad och förmånsbeskattning

Sagerska huset är statsministerns tjänstebostad. I inkomstskattelagen (1999:1229, 11 kap, 10 §) finns en bestämmelse som innebär att statsministerns förmån av tjänstebostad som följer med ämbetet inte är skattepliktig om statsministern dessutom disponerar en privat bostad.