Regeringsuppdrag från Kulturdepartementet

Uppdrag och inbjudan att bidra till en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande Diarienummer: Ku2009/2152/KT

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen har gett i myndigheter och institutioner i uppdrag att lämna in underlag för en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande.

Regeringen har också bjudit in vissa institutioner i lämna in underlag för en nationell strategi för digitalisering, elektronisk tillgång och digitalt bevarande.

Underlagen ska lämnas till Regeringskansliet (Kulturdepartementet) senast den 9 april 2010.

De regionala museer som anges i bilaga 2 har bjudits in att lämna en redovisning till Statens kulturråd. Regeringen kommer att ge Statens kulturråd i uppdrag att sammanställa de regionala museernas redovisningar.