Uppdrag att betala ut bidrag för förändringsarbete avseende första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom Diarienummer: S2006/9394/HS

Ladda ner:

Regeringen uppdrar åt Socialstyrelsen att, efter rekvisition från Sveriges Kommuner och Landsting, utbetala 30 500 000 kronor. Medlen ska användas för att finansiera fortsatta insatser enligt en överenskommelse som regeringen avser att ingå med Sveriges Kommuner och Landsting om förändringsarbete av första linjens vård och omsorg för barn och ungdomar med psykisk ohälsa och psykisk sjukdom.