Regeringsuppdrag från Socialdepartementet

Uppdrag om ökad säkerhet i utbetalningar av assistansersättning Diarienummer: S2010/7916/ST

Publicerad Uppdaterad

Ladda ner:

Regeringen beslutar att ge Statskontoret i uppdrag att kartlägga samt analysera kontrollen av användningen av assistansersättning och lämna förslag som syftar till att stärka säkerheten i utbetalningarna av den.

Statskontoret ska redovisa sitt uppdrag till Regeringskansliet (Socialdepartementet) senast den 30 juni 2011.